top of page

Köszöntő

Iskolánk bejáratánál egy öreg fa állt.
Egy nap szomorúan láttuk, hogy levágták a fa ágait, ám a megmaradt törzsből lassanként kibontakozott egy szobor.
A régi hársfa új életre kelt, s azóta Kálvin János fába faragott alakja köszönti az érkezőket.

 

A fához hasonlóan újult meg iskolánk is.
Az ötvenéves épületben 2012 szeptemberétől református iskola működik.
A Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda a település szerves része, a szirmai kulturális élet központja.
A folyamatosan megújuló, szépülő épületben a tanulók létszáma is gyarapszik.
Első és második évfolyamon már két-két osztályban folyik a tanítás.

 

Mi teszi vonzóvá iskolánkat?
A derűs, családias barátságos légkörön kívül az iskola szellemisége, mely a keresztény értékeket közvetítve megértő és szeretetteljes szigorral oktatja-neveli diákjait.
Elismerten magas színvonalú pedagógiai tevékenység jellemzi intézményünket.

 

A Meixner-módszer északkelet-magyarországi régiójának bázisiskolája, ahol országos konferenciák és bemutató foglalkozások zajlanak.
Országos versenyt rendezünk környezetismeret-környezetvédelemből immár 16 éve.
A jó tanulmányi eredmények mellett a különböző szintű sport és szaktárgyi versenyeken elért kiváló helyezések is tükrözik diákjaink és tanáraink tehetségét, kitartó munkáját.

 

Művészeti iskolánkban több mint 40 gyerek vesz részt színjátszó foglalkozásokon. Tanítványaink helyben járhatnak zeneórákra, táncra, edzésre különböző sportágakban.
A tanév alatt rengeteg színes program gazdagítja iskolánk életét.
Ezt egészítik ki a nyaranta megtartott hittan, dráma és angol táborok.

 

Milyen tehát a szirmai iskola? Olyan, ahol jó diáknak lenni.

 

Óvodánk udvarán egy közel 100 éves gesztenyefa áll, mely szimbolizálja intézményünket is. Erős gyökerekkel kapaszkodik a földbe, évente új hajtásokat nevel, virágzik, a mi óvodánkban is minden évben sok új gyermek kezdi meg óvodás éveit.

 

A színvonalas nevelőmunkának köszönhetően évek óta maximális kihasználtsággal működünk.

 

Óvodai nevelésünk alapja a gyermekszeretet, a harmonikus, nyugodt, családias, érzelmi biztonságot nyújtó légkör megteremtése.
Kiemelten foglalkozunk az egészséges életmódra, és a környezettudatos magatartásra neveléssel.

 

A családi nevelést kiegészítve önálló, magabiztos, testileg, szociálisan és értelmileg iskolaérett, lelkileg egészséges gyermekek nevelésére törekszünk., hiszen ebben az időszakban kezdenek gyökeresedni személyiségük és viselkedésük legfőbb jegyei.

 

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, hogy amikor öreg lesz, akkor sem távozik el attól!” /Péld.22:6/

 

 

 

Hegyesi Károly

intézményvezető

Köszöntő: About Us
bottom of page