top of page

 Szakmai nap a
Miskolc-Szirmai Református Általános Iskolában

2023. október 19-én iskolánkban szakmai napot tartottunk, melynek témája a Református Tananyagtárban rejlő lehetőségek kiaknázása állt.

A szakmai nap keretein belül két bemutató órát tartott Farkas Lászlóné az iskola 4.a osztályában a Miklya Zsolt és Miklya Luzsányi Mónika által kidolgozott „Kezd őszülni a nyár” című irodalmi szöveggyűjteményhez kapcsolódva.

Az első bemutató óra szövegfeldolgozáshoz kapcsolódott.

A gyerekek feldolgozták Bartos Erika: Bárányok című versét, megtekintettek egy animációs filmet az elveszett juh példázatához kapcsolódva, s feldolgozták
„A megszámlálhatatlan sok juh” című népmesét.

A másik bemutató órán a meséhez kapcsolódó szóbeli és írásbeli szövegalkotási feladatokat oldottak meg a gyerekek.

Remek kis fogalmazások, versek születtek a gyerekek tollából.

A bemutató órákat követően Farkas Lászlóné és Palencsár Erika szaktanácsadók bemutatták a Református Tananyagtár által alsó tagozatra készített irodalmi szöveggyűjteményeket, s a reftantar.hu felületen elérhető alsó tagozatosok számára készült egyéb kiadványokat.

Ezután sor került a Tananyagtár tananyagszerkesztő felületének és a Tudás fái felületnek a bemutatására.

A szakmai napon nagyon sok hasznos látnivalóval, tudnivalóval gazdagodott a 17 jelenlévő tanító kolléga.
 

Farkas Lászlóné

tanító, szaktanácsadó

EUROEXAM

Intézményünk Igazgatója 2023. szeptember 1-jén

szakmai együttműködési megállapodást írt alá az

Euroexam Nyelvvizsgaközponttal.

Ez a partnerkapcsolat új lehetőségeket és kedvezményeket nyújt a nyelvvizsgázni vágyó tanulóinknak.

A Euroexam Nyelvvizsgaközpont híreit már iskolánk honlapjáról is könnyen elérhetik az érdeklődők, az ott található ikon segítségével.

Az aktuális lehetőségekről angoltanáraink értesítik a diákjainkat.

2023. Beiratkozás Közlemény

bottom of page