top of page
Horváth_Ferenc.JPG

Horváth Ferenc

Tanár

Fizika-technika szakos tanár vagyok. Gyerekkorom óta érdekelt a természettudomány, a
természet törvényeinek, összefüggéseinek megfigyelése, megértése. A munkám során
igyekszem ezt a világszemléletet megismertetni, átadni a gyerekeknek, ami tökéletesen
összeegyeztethető a vallási nézeteimmel is. Iskolánkban 2012-óta dolgozom, tantárgyaim mellett a Robotika szakkört, és a Természetjáró szakkört vezetem.

Horváth Ferenc: TeamMember
bottom of page