top of page
pic_nevtelen (1).jpg

Victor Jánosné

Iskolalelkész

Kedves Szülők!


Vannak, vagytok, akikkel már volt lehetőségem találkozni az évnyitón,
szülőértekezleten, zöldségfesztiválon, utcán, lelkigondozáson…, de talán vannak
még olyanok, akikkel nem futottam össze. Az ő kedvükért röviden hadd mondjam el, ki vagyok.

Victor Jánosné, Momo vagyok. 2016. szeptember 1-től intézményi lelkészként
szolgálok az iskolában és az oviban is.

A teológia mellett van egy missziós végzettségem is, valamint pasztorálpszichológiát
és családterápiát is tanultam. Nagy tapasztalatom van lelkigondozás terén, s nem
csak tanultam, csináltam, csinálom, szeretem ezt, de úgy hiszem, Isten ajándékot is
adott nekem erre.

Hat gyermekem van, akiket (emberileg nézve) egyedül nevelek, mivel 2009.
augusztusában váratlanul elveszítettem a férjemet, aki szintén református lelkész
volt.

Természetesen tartok áhítatokat, bibliaórákat, imaközösséget… a Gyerekeiteknek,
Nevelőknek, de ezeken túl szeretném ajánlani Nektek a lelkigondozás lehetőségét is.
Ha adódik valami olyan probléma a Gyerekeitekkel, vagy esetleg a családjaitokban,
amit úgy éreztek, nem tudtok megoldani és el tudjátok, akarjátok fogadni egy
keresztyén szakember segítségét, itt vagyok, keressetek!  Akik már igénybe vették,
tudják, van egy kis termem a felsősök folyosója végén, ahol zavartalanul
beszélhetünk. (Szükség esetén az elérhetőségekről érdeklődjetek az
osztályfőnököknél!)

Zárásként hadd osszak meg Veletek egy igeverset, ami nagyon közel áll a
szívemhez:

„Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk!” (126. Zsoltár 3. vers)

Áldás, békesség! Isten áldjon meg Titeket!

Victor Jánosné: TeamMember
bottom of page